Setkání s ministrem dopravy nad postupem při plánovaném sloučení ÚPDI s ÚOHS

foto uohs md

V pondělí 17. 4. 2023 se na půdě Úřadu uskutečnilo setkání zaměstnanců s ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou a předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž doc. JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. Cílem jednání bylo seznámit zaměstnance Úřadu s dalším postupem prací při plánovaném sloučení obou institucí.

Změny ve vedení a působnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Funkce předsedy Úřadu není s platností od 16. 2. 2023 obsazena, řízením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře je usnesením vlády ČR č. 143, s účinností od 22. února 2023, pověřen současný místopředseda Ing. Miloslav Kothera.

Stejným usnesením vzala vláda na vědomí záměr na zrušení Úřadu a převedení jeho působnosti a pravomoci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to do konce roku 2023. S tímto záměrem seznámil zaměstnance Úřadu při osobním setkání ministr dopravy Mgr. Martin Kupka dne 23. 2. 2023.

Upozornění pro účastníky – soudní řízení v agendách Úřadu

Úřad se s ohledem na článek 56 odst. 11 směrnice 2012/34/EU a s cílem posílit povědomí účastníků o soudních řízeních rozhodl tomuto tématu věnovat část svých stránek. Obecné informace o řízeních a jejich přehled naleznete v sekci Státní správa a kontrola.

Upozornění pro provozovatele vleček - oznamovací povinnost

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Veškeré informace naleznete v sekci Státní správa a kontrola.